Advies voor uw vereniging

Sportverenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke rol. Als bestuurder en/of vrijwilliger loopt u ongetwijfeld tegen uitdagingen aan. Het runnen van een vereniging vraagt immers steeds meer en meer om een andere blik.

 

Wij adviseren over onderwerpen die voor uw club belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Advies op maat omtrent interne- en externe communicatievraagstukken.
  • Financiële vraagstukken, zoals sponsoring en nieuwe financieringsmogelijkheden.
  • Advies op maat omtrent de Open Clubgedachte, de Gezonde(re) Sportkantine, Rookvrije Sportaccomodatie en NIX18
  • Vraagstukken over vrijwilligersmanagement en het binnenhalen en behouden van vrijwilligers.
  • Advies op maat omtrent ledenwerving en ledenbehoud.
  • Bestuurlijk en beleidsmatige vraagstukken, zoals het ontwikkelen van ambitie- en visieplannen.

 

Onze adviseurs komen graag met u in contact om kennis te maken en een helpende hand te bieden. Variërend van een advies op maat tot cursussen, workshops en (netwerk)bijeenkomsten. Altijd met het doel om uw club nóg sterker te maken.